Beste leden, ouders en belangstellenden van OVVO,

OVVO is een kleine club met een lange historie. Wij hebben ca 90 leden en bestaan meer dan 100 jaar. Graag willen wij als club blijven groeien en bloeien. Dat gaat helaas niet van zelf.

Onze club heeft het moeilijk. Niet alleen zijn er te weinig leden. Maar de club is afhankelijk van een te klein aantal vrijwilligers.

Een aantal enthousiaste leden en ouders is opgestaan om de toekomst van OVVO veilig te stellen. Dat kunnen zij niet zonder de inbreng van velen.

Daarom organiseren zij een “Inspiratieavond” op woensdag 20 maart om 19.30-22.00 uur.

Langs een aantal thema’s gaan wij naar de toekomst van OVVO kijken en wat daarvoor moet gebeuren. Wij staan er gelukkig niet helemaal alleen voor. De gemeente Amsterdam steunt ons hierin. Onder andere met de inzet van gespecialiseerde ambtenaren. Deze zullen ook op 20 maart aanwezig zijn.

Wij rekenen op een grote opkomst, waarbij wij uitgaan van minimaal 2 tot 3 vertegenwoordigers per team.

Houd uw mail in de gaten. In voorbereiding op 20 maart zullen wij nog wat meer informatie sturen.


Sponsors