Wegens gezondheidsredenen heb ik de keuze moeten maken om met het voorzitterschap te stoppen. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier de functie vervuld met als hoogtepunt het openen van het nieuwe clubgebouw.

Gelukkig hebben we een interim voorzitter gevonden. Edwin Bout zal het voorzitterschap voorlopig op zich nemen. 

Op 17 oktober zal er een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven waarin verkiezingen worden gehouden voor o.a. de functie voor voorzitter. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het vertrouwen in de afgelopen jaren.

Jan Willem Haak


Sponsors