AHSV OVVO
Sportpark Middenmeer
Radioweg 73
1098 NG Amsterdam
website: http://www.ovvo-amsterdam.nl
contact: penningmeester@ovvo-amsterdam.nl

Voorzitter a.i.:
Casper Stokhuyzen

Rekeningnummer:
NL96 RABO 0108 4160 03 t.n.v. OVVO

Website en Social Media:
Wil je wat kwijt op of over de website of over onze social media? Meld het de webmaster Ingrid van Vorstenbos.
Stuur een mail naar: info@ivorst.nl


Sponsors